صاف – لطیف آفتاب تصویر شریفی نیا ملیکا شریفی نیا

صاف – لطیف: آفتاب تصویر شریفی نیا ملیکا شریفی نیا محمدرضا شریفی نیا اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی واکنش «برنی سندرز» به اغتشاشات اخیر در کشور عزیزمان ایران

سناتور دموکرات آمریکائی در تصویر العمل به اغتشاشات اخیر در کشور عزیزمان ایران خواستار احترام پایتخت کشور عزیزمان ایران به خشونت ها و کارها مخرب آن ها شد!

واکنش «برنی سندرز» به اغتشاشات اخیر در کشور عزیزمان ایران

واکنش «برنی سندرز» به اغتشاشات اخیر در ایران

عبارات مهم : ایران

سناتور دموکرات آمریکائی در تصویر العمل به اغتشاشات اخیر در کشور عزیزمان ایران خواستار احترام پایتخت کشور عزیزمان ایران به خشونت ها و کارها مخرب آن ها شد!

به گزارش مهر، «برنی سندرز» نامزد مورد حمایت دموکرات ها در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا و سناتور دموکرات این کشور امروز یکشنبه در پیامی توئیتری به اغتشاشات اخیر در کشور عزیزمان ایران تصویر العمل نشان داد.

واکنش «برنی سندرز» به اغتشاشات اخیر در کشور عزیزمان ایران

این سناتور دموکرات با دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل در این باره ادعا کرد: این حق همه مردم است که علیه دولت ارزش اعتراض کنند.

نامزد مورد حمایت دموکرات ها در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا در ادامه بی آنکه به کارها خشونت بار و مشکوک اغتشاش گران اشاره ای داشته باشد، مدعی شد: دولت کشور عزیزمان ایران باید به این حق احترام گذاشته و ندای هزاران ایرانی را که جهت ایجاد وقت ها و آینده ای بهتر در این کشور به تظاهرات پرداخته اند را مورد توجه قرار دهد.

سناتور دموکرات آمریکائی در تصویر العمل به اغتشاشات اخیر در کشور عزیزمان ایران خواستار احترام پایتخت کشور عزیزمان ایران به خشونت ها و کارها مخرب آن ها شد!

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | ایرانی | دموکرات | انتخابات | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs