صاف – لطیف آفتاب تصویر شریفی نیا ملیکا شریفی نیا

صاف – لطیف: آفتاب تصویر شریفی نیا ملیکا شریفی نیا محمدرضا شریفی نیا اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مجلس با صدور کارت اشتغال مخالفت کرد

نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را از بین بردن کردند که در این بند صدور کارت اشتغال آینده نگری شده است بود. 

مجلس با صدور کارت اشتغال مخالفت کرد

مجلس با صدور کارت اشتغال مخالفت کرد

عبارات مهم : اشتغال

نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را از بین بردن کردند که در این بند صدور کارت اشتغال آینده نگری شده است بود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه بررسی شرح لایحه بودجه ۹۷ در جلسه علنی امروز مجلس در بخش درآمدی بند الحاقی دو تبصره ۱۸ را مورد بررسی قرار دادند. این بند مخالف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه بود که جهت تصویب به رای دو -سوم نمایندگان نیاز داشت که نمایندگان با ۷۶ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با اصل این بند مخالفت کردند.

در ادامه فاطمه حسینی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد از بین بردن این بند را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کرده و این بند را از بین بردن کردند.

مجلس با صدور کارت اشتغال مخالفت کرد

در این بند آمده است: اعتبار مورد نیاز جهت صدور کارت اشتغال تا سقف یکصد میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین می شود.

دهقان نماینده طرقبه در مخالفت با از بین بردن این بند توضیح داد: این بند جهت شفافیت در برنامه ریزی دولت جهت ایجاد اشتغال است تا جهت بیکاران کارت اشتغال صادر شود همچنین از اشتغال بازنشستگان و دو شغله بودن افراد جلوگیری به عمل آید.

نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را از بین بردن کردند که در این بند صدور کارت اشتغال آینده نگری شده است بود. 

فریودن احمدی نماینده زنجان نیز در موافقت با از بین بردن این بند گفت: این کارت بیکاری و نه اشتغال است این کار تنها عوام فریبی بوده این حرکات پوپولیستی مایه سرشکستگی قانونگذری است و تنها ضد بهره وری و ضد ایجاد اشتغال است و دردی را دوا نمی کند.

پورمحمدی معاون شرکت برنامه و بودجه نیز ضمن بیان مخالفت دولت با وجود دچنین پیشنهادی گفت: این بند تنها باعث ایجاد بروکراسی و توقع عمومی می شود که نمی تواند گره ای رانیز باز کند.

همچنین نمایندگان جزء دو بند الف تبصره ۱۸ را نیز به تصویب رساندند که به موجب آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اجازه داه می شود از طریق بانک های عامل معادل منابع عنوان بند الف و جزء یک این بند را جهت طرح های توسعه کارآفرین اعطا کند.

مجلس با صدور کارت اشتغال مخالفت کرد

واژه های کلیدی: اشتغال | برنامه | لایحه بودجه | برنامه ریزی | نمایندگان مجلس | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs