صاف – لطیف آفتاب تصویر شریفی نیا ملیکا شریفی نیا

صاف – لطیف: آفتاب تصویر شریفی نیا ملیکا شریفی نیا محمدرضا شریفی نیا اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی کاهش ۵ درصدی بارش‌های کشور

بارش های کشور در سال آبی ۹۶ – ۹۵ با مقایسه سال آبی ۹۵ – ۹۴ به میزان پنج درصد کم کردن داشته است.

کاهش ۵ درصدی بارش‌های کشور

کاهش ۵ درصدی بارش های کشور

عبارات مهم : ایستگاه

بارش های کشور در سال آبی ۹۶ – ۹۵ با مقایسه سال آبی ۹۵ – ۹۴ به میزان پنج درصد کم کردن داشته است.

به گزارش ایسنا، در اتمام سال آبی ۹۶ – ۹۵ (اول مهرماه ۹۵ تا آخر شهریورماه ۹۶) ارتفاع کل ریزش های هوا کشور از اول مهر تا ۳۱ شهریورماه بالغ بر ۲۳۰ میلی متر بوده هست. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت (۲۳۸ میلی متر) سه درصد کم کردن و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۴۱ میلی متر) پنج درصد کم کردن نشان می دهد.

کاهش ۵ درصدی بارش‌های کشور

همچنین حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۳۷۰ میلی متر و حوضه آبریز مرزی شرق با ۶۲ میلیمتر به ترتیب، بیشترین و کمترین بارش های کشور را داشته اند.

حوضه های آبریز دریای خزر نیز با ۳۴۰ میلیمتر و دریاچه ارومیه با ۲۰۸ میلیمتر بعد از حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، به ترتیب حائز رتبه های دوم و سوم بارش های کشور بوده اند. علاوه بر این حوضه های آبریز قره قوم با ۱۸۱ میلیمتر و فلات مرکزی با ۱۵۹ میلی متر در رتبه چهارم و پنجم بارش های کشور هستند.

بارش های کشور در سال آبی ۹۶ – ۹۵ با مقایسه سال آبی ۹۵ – ۹۴ به میزان پنج درصد کم کردن داشته است.

بیشترین بارش های کشور در ایستگاه دینار سرا واقع در استان مازندران با ۱۴۱۹ میلیمتر و کمترین بارش های کشور در ایستگاه زابل واقع در استان سیستان و بلوچستان با ۲۰.۴ میلیمتر بارش بوده است.

گفتنی است که حجم بارش های اول مهر تا آخر ۳۱ شهریور معادل ۳۷۹ میلیارد و ۴۶ میلیون متر مکعب است.

واژه های کلیدی: ایستگاه | دریای خزر | استان مازندران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs