صاف – لطیف آفتاب تصویر شریفی نیا ملیکا شریفی نیا

صاف – لطیف: آفتاب تصویر شریفی نیا ملیکا شریفی نیا محمدرضا شریفی نیا اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی آثار از بین بردن واژه «طلاق» از شناسنامه زنان مطلقه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اقدام دولت در ارائه لایحه از بین بردن واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری است. 

آثار از بین بردن واژه «طلاق» از شناسنامه زنان مطلقه

آثار از بین بردن واژه «طلاق» از شناسنامه زنان مطلقه

عبارات مهم : ازدواج

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اقدام دولت در ارائه لایحه از بین بردن واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری هست.

به گزارش مهر، سلمان خدادادی با یادآوری تلاش دولت جهت ارایه لایحه از بین بردن طلاق از شناسنامه زنان مطلقه، افزود: یکی از اثرات روانی و منفی در ذهن و وجود زنان واژه کلمه طلاق در شناسنامه است که البته واقعیت را کتمان نمی کند و در ازدواج های مجدد اثر منفی ندارد.

آثار از بین بردن واژه «طلاق» از شناسنامه زنان مطلقه

وی ادامه داد: از بین بردن واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه به منزله کتمان ازدواج نیست و این امکان وجود دارد تا در صورت لزوم از ثبت احوال استعلام صورت گیرد.

خدادادی تصریح کرد: دولت در صدد ارایه لایحه ای است که زمانی که ازدواج منجر به طلاق شد واژه طلاق از شناسنامه از بین بردن شود تا اثرات منفی را بر زنان باقی نگذارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اقدام دولت در ارائه لایحه از بین بردن واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری است. 

وی یادآور شد: زنان بعد از طلاق به همسر قبلی خود تعلق ندارند لذا لزومی جهت ذکر نام همسر در شناسنامه آنها وجود نخواهد داشت بر این اساس می توان با اتخاذ تدابیری واژه طلاق از شناسنامه از بین بردن شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: نبود واژه طلاق اثرات مثبت معنوی و روانی زیادی دارد و به نظر می رسد اقدام دولت در ارایه لایحه از بین بردن واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم درست و تاثیرگذاری است.

آثار از بین بردن واژه «طلاق» از شناسنامه زنان مطلقه

واژه های کلیدی: ازدواج | شناسنامه | زنان مطلقه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs